opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Czerwiec 2019

"Święty Antoni Padewski, Pocieszycielu niebieski, Niech się dzieje wola twoja, Niech się znajdzie zguba moja". Taką rymowankę zapewne powtarzały wielu Czytelnikom ich babcie, bowiem nasz dzisiejszy bohater, którego wspomnienie liturgiczne obchodzi dziś Kościół Rzymskokatolicki, jest uznawany za patrona m.in. rzeczy i ludzi zaginionych. Antoni Padewski, niespodzianka już na początek, wcale nie był z Padwy, tylko z Portugalii, i nazywał się nie Antoni tylko Ferdynand. Był synem bogatej trzynastowiecznej rodziny, który zaraz po matu

You don't have permission to register