opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Czerwiec 2019

Chyba każdy, kto słyszał o Biurze Odbudowy Stolicy słyszał o takich postaciach jak Jan Zachwatowicz, czy Piotr Biegański. Praca w Biurze ukształtowała również kolejne pokolenie architektów m.in. prof. Annę Czapską, której 97 urodziny obchodzilibyśmy dzisiaj. Nasza bohaterka studia na Wydziale Architektury PW rozpoczęła jeszcze w 1938 r. Podczas okupacji kształciła się dalej, korzystając z tajnych kompletów, a oficjalnie będąc uczennicą szkoły budownictwa. Po wojnie, jeszcze jako studentka została zatrudniona w BOS, kierowanym przez jej nauczycieli. Jej pierwszym zadaniem był nadzór nad robotnikami odgruzowującymi teren po kościele NMP na Nowym Mieście, a ostatecznie trafiła do grupy zajmującej się, pod kierownictwem Jana Dąbrowskiego (specjalisty od konserwacji zabytków epoki stanisławowskiej), odbudową Łazienek. Jej głównym zadaniem były pomiary oraz inwentaryzacja Sali Jadalnej w Pałacu na Wodzie (znanej z Obiadów Czwartkowych). Po uzyskaniu w 1948 r. dyplomu jej pierwszym zadaniem była inwentaryzacja oraz adaptacja wnętrz pięciu kamienic na staromiejskim rynku, po stronie Kołłątaja. Następnie związała się, jako pracownik naukowy, z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Pomimo przygody z Biurem Odbudowy Stolicy, swojego dalszego życia zawodowego nie związała z tematyką warszawską. Jako pracownik naukowy prowadziła wykłady z historii nowożytnej architektury francuskiej i włoskiej, jednak jej głównym polem badawczym było Podlasie, gdzie zajmowała się lokalną architekturą i historyczna strukturą miejscowych miasteczek. Badania te zaowocowały licznymi publikacjami, głównie w formie artykułów. Wyrazem wdzięczności lokalnych społeczności było uhonorowanie jej (wraz z mężem Michałem) tytułem "Honorowego Obywatela m. Węgrowa" (miastu temu poświęciła monografię historyczno-architektoniczną), kilka miesięcy przed jej śmiercią, 19 listopada 2007r. Ilustracja za pamiecmiasta.pl.

You don't have permission to register