opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Kartka z kalendarza – 29 lutego

Kartka z kalendarza – 29 lutego

Chociaż dziś początek tygodnia rozpoczniemy go przypominając smutną kartkę z kalendarza dziejów stolicy. Dnia 29 lutego 1944 r. wyszedł z domu we Włochach Ludwik Maurycy Landau i nigdy już do niego nie powrócił… Najprawdopodobniej został złapany przez Niemców i zamordowany, jako że był Żydem. Jednak jest to li tylko hipoteza, a jego dalsze losy po 29 lutego 1944 r. są nieznane. Czego dokonał wcześniej?

Ludwik Maurycy Landau chociaż urodził się w Tomaszowie Mazowieckim swoje życie związał z Warszawą. Tutaj ukończył studia na UW na wydziale prawa. Jego praca zawodowa i zainteresowania koncentrowały się jednak wokół kwestii z pogranicza ekonomii, socjologii i statystyki. W jego dorobku naukowym można znaleźć ok. 100 prac. Współpracował z Instytutem Gospodarstwa Społecznego, z „Przeglądem Socjalistycznym”; redagował „Biuletyn Społeczny”; czynny był w Towarzystwie Ekonomistów i Statystyków Polskich, Polskim Towarzystwie Statystycznym, ZUS-ie i w wielu innych organizacjach oraz instytucjach.

Swoją pracę kontynuował zarówno w trakcie kampanii wrześniowej, jak i już w konspiracji w trakcie okupacji. Był współautorem raportów, które były przekazywane rządowi na wychodźstwie. Współredagował pismo „Kronika Okupacji”, wydawane przez PPS-WRN. W sierpniu 1940 r. musiał przenieść się z rodziną do getta warszawskiego, skąd w listopadzie przeniósł się w tajemnicy do kryjówki we Włochach.

Najsłynniejszym jednak dziełem Landaua jest „Kronika z lat wojny i okupacji”, potężne dzieło będące próbą zapisu wydarzeń i zjawisk tego strasznego czasu. „Kronika” prowadzona była nie z perspektywy osobistych przeżyć, a zebranych, możliwie obiektywnych źródeł i informacji. Zdradza przenikliwy intelekt autora i wyjątkowy zmysł obserwacji. Obejmuje okres od września 1939 aż do – niemal – śmierci Landaua. Niestety, nie zachowały się zapisy z lat 1941 i części 1942. Niemniej i tak wydany w 1962 roku tekst obejmuje trzy opasłe tomy.

Tragiczny los spotkał również jego żonę i córkę, które po jego zniknięciu zostały złapane przez Niemców. Spodziewając się najgorszego obydwie kobiety zażyły truciznę.

Ilustracja za studioopinii.pl.

Leave a Reply:

You don't have permission to register