opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Sierpień 2021

Dziś chcemy przypomnieć rocznicę wydarzenia, które nieodwracalnie odmieniło losy świata i zakończyło okres pokoju w Europie, trwający 99 lat od końca wojen napoleońskich. 1 sierpnia 1914 r. lokalna wojna pomiędzy Austro-Węgrami a Królestwem Serbskim przemieniła się w konflikt ogólnoeuropejski. Stało się tak za sprawą wypowiedzenia wojny przez Cesarstwo Niemieckie Cesarstwu Rosyjskiemu. Był to początek lawiny, który wciągnął do Wielkiej Wojny większą cześć Europy, w szczególności wszystkich zaborców. Jak miała pokazać historia, Wielka Wojna stała się dla Starego Kontynentu przekleństwem, jednak dla Polski okazała się wykorzystaną szansą na odzyskanie niepodległości. I Wojna Światowa doprowadziła wbrew najśmielszym przypuszczeniom do klęski wszystkich trzech zaborców, a zręczna polityka polskich przywódców sprawiła, iż Polska znalazła się w gronie państw zwycięskich. 1 sierpnia 1914 r. upłynął w Warszawie pod znakiem rozpoczętej dzień wcześniej mobilizacji. Może wydać się to dziwnym, ale przemarsze lub przejazdy wojska carskiego stawały się okazją dla przechodniów do demonstracji swojej sympatii dla rekrutów. Nastrój antyniemiecki był w mieście powszechny. 3 sierpnia zawiązał się Komitet Obywatelski, który wkrótce stanie się głównym ośrodkiem władzy w mieście. Warszawa miała odczuć skutki wojny jesienią tego roku, kiedy dochodziło do bombardowania miasta przy pomocy sterowców, a problemy z zaopatrzeniem stały się coraz dotkliwsze. Niemal dokładnie rok później, 4 sierpnia, Rosjanie opuszczą miasto. Rozpocznie się w jego dziejach zupełnie nowa epoka.

You don't have permission to register