opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Wrzesień 2020

Kościół św. Idziego góruje nad Inowłodzem. Legenda głosi, że świątynia została ufundowana przez Władysława Hermana w podzięce za narodziny syna, Bolesława, z małżeństwa z Judytą z Przemyślidów. Książę miał wysłać poselstwo do opactwa św. Idziego w dzisiejszym Saint Gilles, gdzie mnisi mieli się modlić o dar potomstwa. Aktualne badania przesuwają powstanie świątyni do czasów panowania samego Bolesława Krzywoustego. Kościół św. Idziego góruje nad Inowłodzem. Legenda głosi, że świątynia została ufundowana przez Władysława Hermana w podzięce za narodziny syna, Bolesława, z małżeństwa z Judytą z Przemyślidów. Książę miał wysłać poselstwo do opactwa św. Idziego w dzisiejszym Saint Gilles, gdzie mnisi mieli się modlić o dar potomstwa. Aktualne badania przesuwają powstanie świątyni do czasów panowania samego Bolesława Krzywoustego.Obecna forma kościoła św. Idziego w Inowłodzu jest wynikiem rekonstrukcji z lat 30. XX w. Kościół jeszcze przed I wojną światową był w stanie ruiny, a zniszczenia dopełniły działania wojenne. W wyniku prac pod kierunkiem Wilhelma Henneberga podwyższono mury obwodowe, dodając fryz arkadowy – na podstawie odnalezionych fragmentów. Dodatkowo podwyższono wieżę.Synagoga w Inowłodzu powstała na pocz. XIX w. Aktualnie mieści się w niej sklep spożywczy. We wnętrzu między oknami zachowały się jedyne w Polsce dwie tablice (w języku rosyjskim i hebrajskim) z inskrypcjami z modlitwą za panującego władcę – Mikołaja II.W Inowłodzu w czasach panowania Kazimierza III Wielkiego wzniesiono zamek na planie prostokąta. Składał się on z dwóch skrzydeł północnego i zachodniego oraz oktagonalnej wieży w północno wschodnim narożniku i kwadratowej w południowym boku. Obecnie zamek jest trwałą ruiną, choć pojawiają się plany jego odbudowy.Niedaleko Pilicy

You don't have permission to register