opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Wrzesień 2020

Prawdopodobnie każdy miłośnik Warszawy zna kilka najbardziej klasycznych filmów z tym miastem w roli głównej. Wśród nich, niechybnie, znajdzie się miedzy innymi "Przygoda na Mariensztacie" - pierwszy powojenny, warszawski musical. Jak w każdym musicalu, w tym również, muzyka jest niezwykle istotna. Dziś więc, w sto dziewiętnastą rocznicę urodzin, słów kilka poświęcimy kompozytorowi - Tadeuszowi Sygietyńskiemu. Urodzony w Warszawie, całkiem szybko wyjechał do Lwowa do szkoły muzycznej. Z powodu nie najlepszej sytuacji materialnej, zmuszony został, już jako 14 latek, do udzielania korepetycji. Pracował wtedy z chórami Konserwatorium i Opery Lwowskiej. W 1911 roku wrócił do Warszawy. Jako kompozytor zadebiutował dwa lata później Kantatą na 100. rocznicę śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego. Studiował na wielu zachodnich uniwersytetach. Nie tylko muzykę, ale również etnografię i medycynę. Lata dwudzieste upłynęły Sygietyńskiemu na podróżach po Bałkanach i pracy nad chórami i filharmoniami, z których część sam założył. Etnograficzne wykształcenie pozwoliło mu na pracę z tekstami ludowymi, do których wielu skomponował melodie, znane nam do dzisiaj. Ale to również dzięki tej wiedzy, mógł w latach pięćdziesiątych założyć jeden z najbardziej znanych polskich zespołów folklorystycznych, czyli Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze", którego dyrektorem był do śmierci, czyli do 1955 roku

You don't have permission to register