opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Kartka z kalendarza- 24 czerwca

Kartka z kalendarza- 24 czerwca

Dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim obchodzone jest wspomnienie św. Jana Chrzciciela. Jest to święty wyjątkowy, o czym świadczy fakt, że jego wspomnienie obchodzone jest dwukrotnie: 24 czerwca, w dzień kiedy miał się urodzić oraz 29 sierpnia, na pamiątkę męczeństwa. Warto jednocześnie zwrócić uwagą na datę narodzin: 24 czerwca, a więc równo pół roku przed narodzeniem się Jezusa. Data ta oczywiście ma wymiar symboliczny, gdyż znamy rzeczywistej daty narodzin Jezusa, zaś data 24 grudnia stanowi dawne pogańskie święto Sol Invictus. Tradycja wskazuje, iż Jan Chrzciciel urodził się w miejscowości Ain Karim, które leży w Judei ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Jest to informacja dziś nie do zweryfikowania, lecz pierwszą wzmiankę o tym, że w tej miejscowości miła przyjść na świat przyszły prorok zamieścił w roku 525 bliżej nam nieznany Teodozjusz.

Z narodzeniem się św. Jana Chrzciciela powiązana jest ściśle wydarzenie zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela. Archanioł mówi, że krewna Marii – Elżbieta pomimo swojego późnego wieku zaszła w ciążę. Maryja udaje się do Elżbiety. W takcie ceremonii obrzezania, ojciec Jana – św. Zachariasz wyśpiewał kantyk, w który sławi wypełnienie obietnic mesjańskich i wszedł on na stałe do liturgii. Powtarza się go przy każdej jutrzni. Zapewne rodzice Jana: św. Zachariasz oraz św. Elżbieta zmarli, kiedy był on młodzieńcem. Sugerował by to fragment Biblii: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (Łk 1,80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę.

Na tym zakończymy omawianie historii św. Jana Chrzciciela, aby zostawić trochę wiadomości na liturgiczne wspomnienie jego męczeństwa. Warto jeszcze zadać sobie pytanie jaki związek z Warszawą ma Jan Chrzciciel? Jest on patronem naszej archikatedry oraz archidiecezji warszawskiej. Tego dnia w parafii katedralnej obchodzi się uroczystości odpustowe, a w instytucjach diecezjalnych – święto patronalne.

Dzisiejszą datę ilustruje obraz Luki Giordano „Narodzenie św. Jana Chrzciciela”. Obraz wprawdzie znajduje się w petersburskim Ermitażu, jednak kiedyś należał do kolekcji hrabiego von Brühla; a stąd do Warszawy już niedaleko…

Leave a Reply:

You don't have permission to register