opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Zwiedzaj z SKPT – Inowłódz

Zwiedzaj z SKPT – Inowłódz

Kościół św. Idziego góruje nad Inowłodzem. Legenda głosi, że świątynia została ufundowana przez Władysława Hermana w podzięce za narodziny syna, Bolesława, z małżeństwa z Judytą z Przemyślidów. Książę miał wysłać poselstwo do opactwa św. Idziego w dzisiejszym Saint Gilles, gdzie mnisi mieli się modlić o dar potomstwa. Aktualne badania przesuwają powstanie świątyni do czasów panowania samego Bolesława Krzywoustego.

Leave a Reply:

You don't have permission to register