opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Marzec 2020

W rocznicę urodzin warto wspomnieć człowieka, który z Warszawą był związany nierozerwalnie. Chociaż urodził się na terenie Rosji, a studia rozpoczął w Petersburgu, Jan Zachwatowicz jest niewątpliwie polskim architektem i konserwatorem zabytków. Znakomicie znany jest z prac konserwatorskich prowadzonych na warszawskiej Starówce zarówno przed wojną, jak i po niej. Był jednym z głównych autorów rekonstrukcji Starego Miasta, chociaż nie była ona w pełni zgodna z podpisaną przez niego samego konwencja wenecką, uznającą, że zabytków nie należy odbudowywać. Brał również udział w odbudowie Zamku Królewskiego. Jak wszyscy pewnie wiemy, po jego odbudowie rekonstrukcja dawnej Warszawy została uznana za wybitną również przez grono ogólnoświatowe poprzez umieszczenie na liście UNESCO. Tym co w dorobku Zachwatowicza jest zapewne mniej znane jest fakt, że tuż po studiach brał udział w pracach przygotowujących oficjalne godło Polski, oraz że był autorem zwycięskiej koncepcji w międzynarodowym konkursie na symbol zabytku objętego ochroną konserwatorską - słynnego biało-niebieskiego symbolu widniejącego na wszystkich warszawskich zabytkach. Jan Zachwatowicz zmarł w Warszawie w wieku 83 lat, w sierpniu 1983 roku. Został pochowany na warszawskich Starych Powązkach. Ilustracja za polskieradio.pl.

You don't have permission to register