opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Marzec 2020

Warszawiacy jadący pociągiem nad morze często mijają Działdowo bez zatrzymania. Niekiedy warto się jednak zatrzymać i zobaczyć co do zaoferowania ma to pierwsze większe miasto leżące tuż za granicą historycznego Mazowsza. Ratusz w Działdowie od frontu. Wnętrze kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, z zachowanymi charakterystycznymi dla kościołów ewangelickich emporami. Niedaleko zaś znajduje się działdowski cmentarz ewangelicki, po ostatniej wojnie mono zdewastowany, jednak wciąż czynny dla pochówków. Na środku rynku w Działdowie znajduje się XVIII-wieczny ratusz. Obecnie znajduje się w nim Interaktywna wystawa państwa Zakonu Krzyżackiego, będąca częścią miejscowego Muzeum Pogranicza. Druga część Muzeum Pogranicza w Działdowie znajduje się na miejscowych zamku pochodzącym z XIV wieku. Zdjęcie przedstawia zamek podczas prac remontowych przystosowujących go do pełnienia roli muzeum. Druga część Muzeum Pogranicza w Działdowie znajduje się na miejscowych zamku pochodzącym z XIV wieku. Zdjęcie przedstawia zamek podczas prac remontowych przystosowujących go do pełnienia roli muzeum. W niewielkim Działdowie nie brakuje okazałych kamienic, które w położonej kilka kilometrów na południe kongresówce spotykano tylko w największych miastach. Podczas naszej wycieczki wspominaliśmy o wielowiekowej obecności protestantów w Działdowie. Obecnie siedziba miejscowej parafii ewangelickiej mieści się w niewielkim Kościele Zbawiciela poświęconym w 2008 r. W latach 1939-1945 istniał w Działdowie hitlerowski obóz koncentracyjny i przejściowy umiejscowiony w dawnych koszarach. W obozie więziono m.in. duchowieństwo rzymskokatolickie (w tym biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego) oraz mariawickie. Po zajęciu Działdowa przez Armię Czerwoną w budynkach dawnego obozu mieściło się więzienie NKWD obecnie znajdują się one w stanie

You don't have permission to register