opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Kwiecień 2021

28 kwietnia 1872 roku urodził się w Warszawie Adolf Daab, przemysłowiec, filantrop, działacz społeczny i polityczny. Ewangelicka rodzina Daabów pochodzi z Hesji-Darmstadt. Adolf należał do pierwszego pokolenia urodzonego w Polsce i ulegającego bardzo szybkiej polonizacji. Swój majątek zawdzięcza prowadzonemu w spółce z Fryderykiem Martensem (a później jego synem Karolem) przedsiębiorstwu budowlanemu „Fr. Martens i Ad. Daab”. Spółka ta była jedną z najbardziej liczących się warszawskich firm ten branży i dzięki niemal nieustannie korzystnej koniunkturze przynosiła znaczne zyski. Właśnie ona wzniosła tak prestiżowe gmachy jak Szkoła Handlowa przy Prostej, Bank Landaua przy Senatorskiej, kamienica Gazowników przy Kredytowej czy dom handlowy Jabłkowskich. Adolf Daab angażował się w wiele przedsięwzięć i inicjatyw. Były wśród nich czysto charytatywne (Towarzystwo Opieki nad Dziećmi, Towarzystwo Dobroczynności), jak i związane z samorządnością gospodarczą tudzież biznesowe (był prezesem Banku Kredytu Hipotecznego, sędzią Trybunału Handlowego, członkiem Rady Kasy Handlowo-Przemysłowej). Angażował się również politycznie: w latach I Wojny Światowej był członkiem Komitetu Obywatelskiego, zaś w wolnej Polsce radnym Warszawy z list endecji. Był silnie związany z parafią Świętej Trójcy, w której przez wiele lat był członkiem Kolegium Kościelnego. W latach 1895-96 pełnił służbę wojskową w carskiej armii. Podczas stacjonowania na Krymie spisał pamiętniki, które opublikowano w 1996 roku pod tytułem „W Warszawie i na Krymie” w opracowaniu prof. Tadeusza Stegnera. Daab zmarł na leczeniu w Paryżu w 1924 roku. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim (Al. 2, m. 10) – ilustracja za mojecmentarze.blogspot.com.

You don't have permission to register