opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Maj 2022

Dziś wybierzemy mniej oczywistą rocznicę, mianowicie dziewięćdziesięciolecie urodzin Jana Józefa Lipskiego. Z uwagi na niezwykle bogaty dorobek, skupimy się w notatce na jego wcześniejszym okresie. Jan Józef urodził się 25 maja 1926 roku w Warszawie w średniozamożnej rodzinie inteligenckiej. Rodzina Lipskich zamieszkiwała wówczas na Ochocie przy ul. Filtrowej. Do szkoły podstawowej uczęszczał przy ul. Raszyńskiej 22a, zaś w lecie 1939 r. zdał egzamin do Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił jego życie przerywając normalną naukę. W okresie okupacji uczęszczał na tajne komplety organizowane w swoim gimnazjum. Jan Józef Lipski zaangażował się również w akcję małego sabotażu. Od 1942 r. był członkiem Szarych Szeregów, zaś w 1943 r. przeszedł do Batalionu Baszta przyjmując pseudonim „Grabie” od rodzinnego herbu. Warto jednocześnie dodać, iż rodzina Lipskich ukrywała w swoim domu przez pewien okres okupacji kilku Żydów. W trakcie powstania warszawskiego walczył na Mokotowie m.in. w obrębie ulic Odyńca i Narbutta. 25 września walczył wraz ze swoim plutonem w rejonie szpitala Elżbietanek przy ul. Goszczyńskiego, gdzie na skutek wybuchu granatu został bardzo poważnie ranny w lewą rękę, co pozostawiło trwałe kalectwo. Za bohaterstwo w walce został później odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku Mokotowa usiłował przedostać się kanałami do Śródmieścia. Wyszedł z kanałów z grupą powstańców przy ul. Belgijskiej, gdzie dostał się do niewoli, jednak uciekł z obozu przejściowego w Pruszkowie. Do zburzonej stolicy Jan Józef powrócił już w 1945 r., a rok później w Liceum im. Słowackiego zdał maturę i dostał się na Wydział Polonistyki UW. Jako student współtworzył nielegalne koło samokształceniowe. To

You don't have permission to register