opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Maj 2022

27 maja 1937 roku poświęcono kaplicę na osiedlu Boernerowo, będącą zaczątkiem dzisiejszej cywilno-wojskowej parafii MB Ostrobramskiej. Osiedle Boernerowo zaczęto budować w 1932 roku z dala od ówczesnej Warszawy; właściwie z dala od wszystkiego. W 1935 stało tam już 300 domów, co dawało całkiem liczną społeczność. Przez te lata mieszkańcy osiedla nie posiadali własnego miejsca kultu. Należeli do odległej parafii w Starych Babicach; raz w tygodniu odbywało się nabożeństwo w zaimprowizowanych warunkach w domu prywatnym. Komitet Budowy Kościoła zawiązał się w 1934 roku. Na jego czele stanął ppłk Leopold Gebel. Projekt świątyni powierzono Janowi Redzie - architektowi znanemu ze współpracy z Lachertem i Szanajcą, często zatrudnianemu przez wojsko i służby mundurowe, autorowi części zabudowy Boernerowa i - co być może najważniejsze - mieszkańcowi osiedla. Nic więc dziwnego, że ze składek mieszkańców powstał obiekt wprawdzie skromny, ale elegancki i wpisujący się w architektoniczny charakter okolicy. Kościółek został ukończony w 1936 roku i został kaplicą filialną parafii babickiej. Poświęcenie nastąpiło rok później, w święto Bożego Ciała, 27 maja. Obrzędu dopełnił ówczesny biskup polowy Wojska Polskiego, Józef Gawlina. W 1938 został podporządkowany nowo powstałej parafii św. Józefa na Kole. Świątynia przetrwała wojnę. W latach sześćdziesiątych była już w złym stanie technicznym i zbyt mała wobec potrzeb. Nie bez przeszkód ze strony władz zastąpiono ją murowanym budynkiem, zaprojektowanym ponownie przez Jana Redę i poświęconym w 1971. Z drewnianej kaplicy pozostał obraz patronki, ufundowany przez płk. Gebela oraz część witraży. Samodzielną parafię erygowano w 1984 roku. Ilustracja z Cyfrowego Archiwum Bemowa.

You don't have permission to register