opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Kartka z kalendarza – 10 czerwca

Kartka z kalendarza – 10 czerwca

Dzisiejsze wspomnienie pozwalamy sobie przytoczyć in extenso za „Architekturą i Budownictwem” nr 3/1938:

***
Dnia 10 czerwca r.b. zmarł, po dłuższej chorobie, Henryk Stifelman — budowniczy, wieloletni zasłużony członek Zarządu „Spółdzielni Wydawniczej Architektów Polskich”. Pod świeżym wrażeniem zgonu powszechnie szanowanego Kolegi i działacza społecznego, podajemy kilka danych biograficznych.

Henryk Stifelman urodził się w Odesie w r. 1870. Po ukończeniu nauk, rozpoczął pracę zawodową pod kierunkiem ś.p. Mikołaja Tołwińskiego. Kiedy Jego „patron” powołany został na profesora do Politechniki Warszawskiej, Henryk Stifelman przenosi się również do Warszawy, gdzie w r. 1897 zawiązuje spółkę ze Stanisławem Weissem.

Przez 20 lat wspólnej pracy prowadzą oni ożywioną działalność budowlaną, zdobywając równocześnie (razem lub oddzielnie) około 28 odznaczeń na konkursach architektonicznych.

Wymienimy tu z ważniejszych konkurs na Dwór w Raszkowie (I nagr.), na rozbudowę gm. Tow. Kredytowego w W-wie (I nagr.), na powiększenie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (II nagr.), na projekt szkół początkowych przy ul. Leszno (II nagr.).

Po śmierci spólnika (w r. 1917), Henryk Stifelman nie ustaje w pracy, buduje w Warszawie i na prowincji domy mieszkalne, szkoły, przytułki, szpitale itp., dosięgając w swym dorobku pokaźnej liczby około 100 wybudowanych obiektów.

Są to między innymi, domy przy ul. Marszałkowskiej 5836/31, 6406/81A, 6772/21, Nowogrodzkiej 1599/C/18, Złotej 1510/45, Miodowej 480/a/3, Bagateli 1761/T/13-15, Lesznie 674/48, Hożej 1686/1-3, Sienkiewicza 6363/2, Chmielnej 6886/6, (ostatnia budowa przed śmiercią), Dom Akademicki przy ul. J. Sierakowskiego 7, Dom Instytucji wychowawczych im. M. Bergsona przy ul. Jagiellońskiej 28, część zabudowań szpitala na Czystym, szpital przy ul. Płockiej, Osiedle (Tanie mieszkania robotn. im. małż. Wawelbergów) przy ul. Ludwiki 2, kąpielisko w Radomiu i wiele innych, których niepodobna wymienić w krótkiej notatce.

Od roku 1900, Henryk Stifelman redagował dział „Architektura” w „Przeglądzie Technicznym”. Gdy „Spółdzielnia Wydawnicza Architektów Polskich” podjęła wydawnictwo własnego organu fachowego „Architektura i Budownictwo” — staje On w szeregu członków Zarządu Spółdzielni i pracuje na tej placówce gorliwie aż do kresu swych dni. Henryk Stifelman zaliczał się do najdawniejszych członków „Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości” oraz „Koła Architektów w Warszawie”, w którym sprawował przez czas dłuższy obowiązki Sekretarza Zarządu. Na tym stanowisku zaskarbił sobie szczerą przyjaźń i poważanie śród kolegów, którzy cenili w Nim nieskazitelną prawość charakteru, uczynność i wysokie poczucie etyki koleżeńskiej. Mimo wielu zajęć zawodowych, Zmarły poświęcał czas i środki na popieranie działalności licznych instytucyj społecznych i dobroczynnych, których był bezinteresownym i zaufanym doradcą. Miarę Jego zasług na tym polu podniosło kilku mówców w słowach wielce serdecznych, wypowiedzianych nad grobem.
***

Henryk Stifelman pochowany jest na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej (kwatera 8, rząd 35).

Leave a Reply:

You don't have permission to register