opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Kartka z kalendarza – 18 listopada

Kartka z kalendarza – 18 listopada

18 listopada 1705 roku zakończyły się prowadzone od 1 września 1705 roku w kościele karmelitów przy Krakowskim Przedmieściu rokowania polsko-szwedzkie. Podpisano wtedy traktat de facto podporządkowujący Rzeczpospolitą Obojga Narodów Szwecji. Nic zresztą w tym dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę, że wojska saskie przegrały w lipcu tego roku bitwę pod Warszawą, a 4 października na króla wybrano przy wydatnej pomocy wojsk szwedzkich podporządkowanego Karolowi XII Stanisława Leszczyńskiego (o czym była mowa 4 października).

Traktat zakładał m.in.:
– wieczny sojusz ze Szwecją, będący od tej pory treścią pacta conventa,
– niemożność podejmowania przez Polskę działań politycznych mogących przynieść szkodę Szwecji,
– swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przez Szwedów na terenie Polski,
– Ryga i Szczecin (nie leżące w Polsce, a w Szwecji!) miały zostać portami, przez które szedł polski eksport,
– zakaz handlu tranzytowego Rosji z Europą Zachodnią.

Wniosek z tego taki, że zostaliśmy tym traktatem sprowadzeni do roli jakiegoś szwedzkiego dominium, a władza króla Leszczyńskiego była jedynie nominalna. Na zdjęciu dlatego nasz realny władca z lat 1705-1709, Karol XII. Zdjęcie za wikimedia.org

Leave a Reply:

You don't have permission to register