opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Kartka z kalendarza – 22 listopada

Kartka z kalendarza – 22 listopada

Dzisiejsza kartka z kalendarza będzie nieco skorelowana z kartką wczorajszą. Otóż dwa lata po Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, podczas którego po Warszawie chodził Pablo Picasso i malował syrenki ludziom po ścianach, Warszawa otrzymała organizację kolejnego międzynarodowego spotkania, tym razem II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju.

Kongres miał się odbyć w Genui (inne źródła mówią o Sheffield), ale delegatom zza żelaznej kurtyny nie udzielono wiz albo im je anulowano, wobec czego Kongres przeniesiono do Warszawy. Odbył się w dniach 15-22 listopada 1950 roku.

Atmosfera dla obrad była wprost wymarzona, w czasie trwania kongresu wojska północnokoreańskie parły na południe zaprowadzając pokój, do Warszawy przyjechał Pablo Neruda z Chile, delegaci wystosowali tzw. Apel Sztokholmski o nierozprzestrzenianie broni atomowej, który później w Polsce masowo podpisywano. Utworzono Światową Radę Pokoju, której pierwszym prezydentem został Fryderyk Joliot-Curie, zięć naszej Marii Skłodowskiej.

Dzisiejsza fota to gazeta z lipca 1950 roku zapowiadająca kongres. Co ciekawe, podawane są daty październikowe, może dlatego, żeby zmylić czytających gazetę kapitalistów, obszarników i szpiegów.

Żródło: Radomska Biblioteka Cyfrowa.

Leave a Reply:

You don't have permission to register