opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Zwiedzaj z SKPT – Wiskitki

Zwiedzaj z SKPT – Wiskitki

Wiskitki to położona w województwie mazowieckim wioska licząca około 1400 mieszkańców. Wzmianki o istnieniu osady na tych terenach sięgają XIII wieku, jednak miasto lokował dopiero w 1595 roku król Zygmunt III Waza. Wcześniej Wiskitki pełniły funkcje dworu myśliwskiego polskich monarchów o czym przypomina herb miasta. Na polowania przyjeżdżali tutaj Władysław Jagiełło, Jan Olbracht i Zygmunt II August. Do czasu powstania Żyrardowa, Wiskitki pełniły funkcję centrum lokalnej administracji. W 1870 roku Wiskitki utraciły prawa miejskie, liczba ludności powoli zaczęła spadać.

W roku 1897, Wiskitki liczyły około 3600 mieszkańców. W czasie II wojny światowej lokalna społeczność pomniejszyła się o 1100 Żydów wywiezionych do getta warszawskiego. Obecnie Wiskitki zamieszkuje około 1400 osób.
Historyczna zabudowa Wiskitek składa się z rynku otoczonego pierzejami zwartej, jedno- i dwukondygnacyjnej zabudowy. Warto wspomnieć, iż ryneczek jest zaledwie o 30 metrów krótszy od Rynku Głównego w Krakowie, jednak węższy od niego o 155 metrów.

Leave a Reply:

You don't have permission to register