opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Maj 2020

Cegłów, dawniej Cebrowo, choć leży 50 kilometrów od Warszawy, jest z nią związany silnymi więzami historycznymi. Wieś, później miasto, wchodziła w skład dóbr Kiczki, stanowiących uposażenie szpitala Świętego Ducha w Starej Warszawie. Miejscowością władali zatem pierw augustianie, a następnie kapituła warszawska i szarytki. W roku 1534 biskup poznański Jan Latalski erygował w Cegłowie parafię pw. Świętego Jana, a 16 lutego 1621 roku Zygmunt III nadał prawa miejskie magdeburskie. Wytyczono rynek, na którym dwa razy w tygodniu odbywały się targi, a jarmark miał miejsce trzy razy w roku. Niestety w niedługim czasie przyszły zarazy oraz potop szwedzki, który zatrzymał rozwój miasta. Cegłów leży na linii kolejowej warszawsko-terespolskiej, uruchomionej w roku 1866. Po ponad dwustu latach od potopu szwedzkiego osada dostała drugą szansę na rozwój. Nie stało się tak prawdopodobnie ze względu na zbyt bliskie położenie Mińska Mazowieckiego. Cegłów, dzięki linii kolejowej, przeszedł jednak do historii jako jedno z centrów mariawityzmu.Zapewne największym skarbem Cegłowa jest późnogotycki kościół farny, będący dobrym przykładem gotyku mazowieckiego. Pierwszy drewniany kościół został ufundowany przez księżną mazowiecką Annę Fiodorównę. Ceglana świątynia, widoczna na zdjęciu, została wybudowana w drugim ćwierćwieczu XVI wieku. — w: CegłówOłtarz główny w cegłowskim kościele św. Jana Chrzciciela, zwany ołtarzem mistrza Lazarusa, znajdował się niegdyś w warszawskiej kolegiacie. Przeszedł wiele przeróbek i rekonstrukcji, więc dziś tylko część jego substancji ma późnośredniowieczny rodowód; niemniej dzięki “zesłaniu” na prowincję uniknął losu głównej świątyni Warszawy i jest jedną z nielicznych oryginalnych pamiątek po dawnej kolegiacie. Dwa rzędy drewnianych kolumn, podtrzymujące strop, zostały dodane do wystroju kościoła w czasie remontu w roku

You don't have permission to register