opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Maj 2020

Śmigiel to niewielkie miasto na Wysoczyźnie Leszczyńskiej. Nazywane jest miastem wiatraków. Nawet jego nazwa kojarzy się z ruchem śmigających skrzydeł. I rzeczywiście pochodzi ona od śmigaja, czyli młynarza lub od śmigów, czyli skrzydeł wiatraka. Śmigielskie koźlaki mają swoją legendę. Według niej, w mieście było 99 wiatraków, a zawsze gdy wybudowano setny, inny rozpadał się lub ulegał pożarowi. Dzięki temu liczba wiatraków nie zmieniała się. W rzeczywistości jednak wiatraki zaczęły znikać z pejzażu Śmigla w latach 70-tych. Na pamiątkę młynarskich tradycji sprowadzono tu dwa koźlaki z Bronikowa i Kluczewa, pochodzące z XVIII wieku. Ich imiona to Serwacy i Pankracy. — w: ŚmigielW II poł. XVI wieku jeden z właścicieli Śmigla przeszedł na arianizm. Sprowadził do miasta znakomitych kaznodziei i mówców, co przyciągnęło wielu śmigielskich ewangelików. Dzięki temu duża część mieszkańców wyznawała doktrynę negującą istnienie Trójcy Świętej.W 1583 roku zbudowano na rynku szkołę ariańską, słynącą później jako centrum intelektualne braci polskich. Jej absolwentem był np. generał Krzysztof Arciszewski. Z czasem jednak szkoła straciła na znaczeniu, a wielu nauczycieli przeniosło się do akademii w Rakowie, która przejęła miano centrum arianizmu i utrzymała je aż do wygnania braci polskich z Rzeczypospolitej (1658). — w: ŚmigielNajważniejszą pamiątką po śmigielskich ewangelikach jest zachowany cmentarz. Na jego terenie znajduje się neogotycka kaplica cmentarna oraz wiele płyt nagrobnych. Ze wzgórza, na którym znajduje się cmentarz, widać staw, gdzie według legendy arianie dokonywali chrztów dorosłych. — w: ŚmigielW Śmiglu warto też zobaczyć kościół pw. Św. Wita. W dzisiejszej formie powstał w 1769 roku, choć pierwsza parafia istniała tu już w XII wieku. Parafia zostaje przeniesiona w

You don't have permission to register