opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Maj 2020

7 maja 1765 r. Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława i został jego Wielkim Mistrzem. Order szczodrze nadawany przez króla, a później przez cesarzy rosyjskich, utracił prestiż i po odzyskaniu niepodległości nie został przywrócony.#zwiedzajzskptordie#warszawa#varsaviana#skptwarszawa#pttk#orderświętegostanisława#stanisławaugustponiatowski#poloniarestituta

Czy jest obowiązkiem człowieka, gdy znajdzie w sobie coś wartościowego, donieść o tym do najbliższego posterunku milicji? Pyta w "Myślach nieuczesanych" Stanisław Jerzy Lec. Jednak żądnych odpowiedzi muszę zmartwić. Lec jej nie udziela. I na tym polega istota publikacji "Myśli nieuczesane": jest to zbiór aforyzmów - czasem pojedynczych zdań, czasem nieco bardziej rozbudowanych, ale wciąż niezmiernie krótkich, wypowiedzi o przewrotnym sensie. Ale nie "Myśli nieuczesane" są dzisiaj najistotniejsze. Na dzisiaj przypada czterdziesta dziewiąta rocznica śmierci ich autora. Stanisław Jerzy Lec urodził się w 1909 roku we Lwowie, gdzie żył i studiował. Pochodził z uszlachconej rodziny żydowskiej, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało de Tusch-Letz. Był poetą, satyrykiem i, jak już wspomnieliśmy wcześniej, aforystą. Debiutował w 1928 roku. Był też jawnie związny z ruchem lewicowym. Był żołnierzem Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Po wojnie pełnił funkcję prasowego attache w Wiedniu, a potem wyemigrował do Izraela. Wrócił do Polski w 1952, ale przez następne cztery lata był pod specjalnym nadzorem cenzury. Po Odwilży wrócił do łask i na nowo otworzyły się przed nim możliwości publikacji, zarówno książkowych jak i w prasie. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

You don't have permission to register