opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Listopad 2022

"W poniższym alfabecie brak czterech liter: ą, b, c, ć, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, r, s, t , w, x, y, z, ż, ź. Gdy brakujące litery ułożyć w ten sposób, że pierwsza i trzecia będą spółgłoskami, druga i czwarta zaś samogłoskami, otrzymamy słowo czteroliterowe, oznaczające część ciała ludzkiego, a także zwierzęcego. Pierwsza litera tego słowa jest czwartą literą alfabetu, a czwarta - pierwszą, natomiast litery druga i trzecia nie mają tych właściwości, przy czym druga (samogłoska) wchodzi w skład słowa "zdun", trzecia zaś (spółgłoska) jest pierwszą literą skrótu oznaczającego Polską Akademię Literatury. Gdy całe słowo, które mamy odgadnąć, przeczytamy wstecz,otrzymamy wyraz łaciński oznaczający "przy". Pierwsza sylaba naszego słowa jest zaimkiem niemieckim, którym ludzie posługują się, gdy są ze sobą na ty, druga zaś w języku dziecinnym wyraża pożegnanie. Gdy poszukiwane przez nas słowo powtórzyć kilkadziesiąt razy (im więcej tym lepiej) usłyszymy całkiem wyraźne "padu". Gdy napiszemy wyraz będący trzecią osobą liczby pojedynczej czasu przeszłego dokonanego od czasownika oznaczającego utracenie równowagi i znalezienie się wskutek tego na podłodze, i w wyrazie tym usuniemy ostatnią literę, która w wydrukowanym powyżej alfabecie znajduje się pomiędzy literami k i m, ale nie jest literą l, resztę zaś liter zaczniemy szybko powtarzać (patrz wyżej), otrzymamy poszukiwane tajemnicze słowo, które poza tym jest pełnym i dźwięcznym rymem do następujących słów: zupa, kupa, chałupa, trupa, słupa, żupa, grupa, lupa. Jakie to słowo?" 15 listopada 1895 roku urodził się w Warszawie współautor tej arcytrudnej zagadki, Antoni Słonimski. Zapraszamy do wpisywania rozwiązania w komentarzach.

You don't have permission to register