opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Listopad 2022

8 listopada 1920 roku zmarł w Otwocku Szlojme Zajnwel Rapoport, znany lepiej pod literackim pseudonimem Szymon An-ski; pisarz, dziennikarz, etnograf, jeden z najwybitniejszych literatów tworzących w jidysz. Urodził się w 1863 roku w Czaśnikach na dzisiejszej Białorusi. W młodości związał się z ruchem socjalistycznym i zafascynował się etnografią. Pod wpływem twórczości Icchoka Lejba Pereca rozwinął działalność literacką, publicystyczną i translatorską. Niezwykle cenne są badania An-skiego nad społecznością żydowskich miasteczek Podola i Wołynia, podczas których dokumentował ich kulturę materialną i niematerialną. Pod koniec życia współpracował z warszawskim dziennikiem "Der Moment", związanym z Żydowskim Stronnictwem Ludowym (fołkistami). Do najbardziej znanych tekstów An-skiego należą "Dybuk, czyli Na pograniczu dwóch światów", do dziś wystawiany i adaptowany dramat, oraz "Di Szwue" ("Przysięga"), hymn Bundu. "Di Szwue" była ulubioną pieśnią Marka Edelmana i została odśpiewana na jego pogrzebie. Tu http://www.youtube.com/watch?v=fFUEDQUvA2o można jej posłuchać w wykonaniu Zahavy Seewald. An-ski pochowany został na warszawskim Cmentarzu Żydowskim, w Mauzoleum Trzech Pisarzy, obok Pereca i Jakuba Dinezona. Wzniesiony w 1924 roku przez Abrahama Ostrzegę grobowiec przedstawia dzisiejsza ilustracja. Zdjęcie: wikimedia.org

You don't have permission to register