opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Listopad 2022

25 listopada 1764 r. w Warszawie miała miejsce koronacja stolnika litewskiego Stanisława Antoniego Poniatowskiego, który do historii przeszedł pod imieniem Stanisława Augusta. Była to koronacja wyjątkowa nie tylko przez fakt, iż była ostatnią koronacją w Rzeczypospolitej, o czym współcześni nie wiedzieli, ale również przez miejsce samej ceremonii. Tym razem miejscem koronacji była kolegiata św. Jana w Warszawie nie zaś katedra na Wawelu. Przyczyną, dla której w Warszawie odbyły się uroczystości koronacyjne mógł być remont, jaki przechodził zamek na Wawelu. Nie bez znaczenia był również fakt, iż Warszawa stałą się w XVIII w. niekwestionowanym centrum życia politycznego kraju odsuwając na bok wcześniejszą stolicę – Kraków. Przeprowadzenie koronacji w Warszawie potwierdziło jej stołeczny charakter. Zgodnie z polskim zwyczajem koronacyjnym przyjęcie korony przez nowego władcę miało miejsce w niedzielę. Z najwyższymi urzędnikami Stanisław August udał się kolegiaty gdzie podczas mszy został ukoronowany przez prymasa Władysława Łubieńskiego. Warto też wskazać, iż tego dnia obchodzone jest w kościele wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, co było gestem skierowanym wobec Katarzyny II. Co ciekawe po uroczystościach koronacyjnych dokonano naprawy polskich insygniów w tym tzw. Korony Bolesława Chrobrego (w rzeczywistości została sporządzona na koronację Władysława III Łokietka). Wykonano wówczas dokładne rysunki zarówno korony jak i berła oraz Szczerbca. Ich autorem był Józef Krzysztof Werner. W dobie wojen napoleońskich polskie regalia zrabowane przez Prusaków zostały zniszczone i przetopione na monety. Rysunki Wernera są bezcennym materiałem, dzięki, któremu możliwym stało się wykonanie w 2003 r. przez Adama Orzechowskiego repliki korony na stan z czasów koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Złoto użyte do wykonania repliki pochodziło

You don't have permission to register