opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Czerwiec 2020

Nowa Słupia jest miastem leżącym u podnóża Łysogór. Prawa miejskie uzyskała za czasów Kazimierza Wielkiego i, jak większość małych miasteczek, utraciła w XIX w. Od 01 stycznia 2019 r. Nowa Słupia powróciła do grona miast. — w: Nowa Słupia Nowa Słupia jest miastem leżącym u podnóża Łysogór. Prawa miejskie uzyskała za czasów Kazimierza Wielkiego i, jak większość małych miasteczek, utraciła w XIX w. Od 01 stycznia 2019 r. Nowa Słupia powróciła do grona miast. — w: Nowa SłupiaObecny, barokowy kościół św. Wawrzyńca został wybudowany po potopie szwedzkim. Ponieważ w XX w. stał się zbyt mały dla lokalnej społeczności, został powiększony o nawy boczne. — w: Nowa SłupiaNa fasadzie kościoła możemy zobaczyć rzeźbę św. Wawrzyńca. Jest on co do zasady przedstawiany z rusztem, na którym według tradycji miał ponieść męczeńską śmierć w Rzymie 10 sierpnia 258 r. — w: Nowa SłupiaPrzed kościołem można podziwiać przepiękną barokową kutą kratę. Pierwotnie znajdowała się ona w klasztorze benedyktynów na Łysej Górze, a do Nowej Słupi została przeniesiona po jego kasacie w XIX w. — w: Nowa SłupiaNa przełomie er tereny Nowej Słupi, jak i całych Gór Świętokrzyskich były centrum metalurgicznym barbarzyńskiej Europy. W mieście działa Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana, gdzie można zobaczyć in situ pole z żużlami po dawnych dymarkach. — w: Nowa SłupiaPomnik Pielgrzyma znajduje się na początku Drogi Królewskiej, która prowadzi na Łysą Górę. Według legendy ma przedstawiać rycerza, który za swoją butę i pychę został zaklęty w kamień i na kolanach wchodzi w pokutnej pielgrzymce na szczyt. — w: Nowa Słupia

You don't have permission to register