opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Czerwiec 2020

Miejsce, o którym dzisiaj piszemy nie należy do najurokliwszych w stolicy. Z jednej strony zwyczajna, ruchliwa ulica, z drugiej strony warsztaty samochodowe obwieszone na modłę polską dużą liczbą banerów. Stojąca obok stacja benzynowa dodatkowo wzbogaca scenerię odpowiednim zapachem. W tym nieciekawym otoczeniu, przy ul. Obozowej, stoi Pomnik Electio Viritim. Odsłonięty został 19 czerwca 1997 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, a zaprojektował całe założenie Stanisław Michalik. Centralną część stanowi kolumna, pochodząca ze spalonego Pałacu Kronenberga. Na niej znajduje się plakieta z informacją, że monument jest poświęcony 10 elekcjom polskich królów. Całość otacza z kolei 11 płyt z wizerunkami polskich władców, krótką notą biograficzną o nich oraz ich wizerunkami, wziętymi z Pocztu Władców Polskich Jana Matejki. Miejsce jest oczywiście nieprzypadkowe, gdyż to właśnie w tym miejscu odbywały się sejmy elekcyjne. Chociaż pierwsza wolna elekcja 11 maja 1573 r. odbyła się na Kamionku po drugiej stronie Wisły, to wszystkie kolejne poza wyborem Anny Jagiellonki oraz Augusta III miały miejsce pod wsią Wola. Najlepszą ilustracją tych wydarzeń stanowi obraz Canaletta wiszący na Zamku Królewskim przedstawiający ostatnią elekcję - Stanisława Augusta Poniatowskiego. Chociaż sam malarz nie był obecny przy tym wydarzeniu, to jednak płótno stanowi cenny materiał do badania dziejów Polski i Warszawy. Chociaż każdy szlachcic mógł przybyć na pole elekcyjne, to jednak z tego prawa korzystali głównie herbowi z Mazowsza. Wiąże się to oczywiście z rzeczą bardzo prozaiczną, czyli pieniędzmi. Niewielu szlachciców było stać na długą i niebezpieczną podróż z dalszych ziem Rzeczpospolitej. Choć głosowanie było bezpośrednie, to szlachta oddawała głosy w ramach województw. Nierzadkim

You don't have permission to register