opis

skpt.warszawa@gmail.com

Kartka z Kalendarza

Czerwiec 2020

Liczący dziś 70 000 mieszkańców Piotrków Trybunalski jest ośrodkiem o znaczeniu regionalnym. Przez wiele wieków był jednak jednym z najważniejszych miast Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, a nawet Kongresówki. Dzięki temu dziś miasto stanowi jeden z najbogatszych zespołów zabytkowych centralnej Polski. Zapraszamy do zwiedzania! Piotrków Trybunalski lokowano około 1300 roku. Stare Miasto zachowało średniowieczny układ urbanistyczny z malowniczymi, wąskimi ulicami. — w: Piotrków TrybunalskiMatką piotrkowskich kościołów jest fara, dziś bazylika, św. Jakuba Apostoła. Świątynię wybudowano na początku XV wieku, widoczne sklepienia pochodzą z II poł. XVI wieku, a we wnętrzu znajdują się dzieła sztuki reprezentujące wszystkie kolejne epoki. Uwagę zwraca szczególnie późnogotycki obraz Zaśnięcia Matki Bożej w ołtarzu głównym i rokokowe ołtarze boczne. W kościele zbierały się synody polskiego Kościoła, a deputaci do trybunału brali udział w nabożeństwach przed posiedzeniami. — w: Piotrków TrybunalskiNajwspanialszym wnętrzem sakralnym Piotrkowa Trybunalskiego wyróżnia się jezuicki kościół św. Franciszka Ksawerego. Mimo kasat i licznych zmian gospodarzy, zachowały się cenne, iluzjonistyczne polichromie i złocone ołtarze. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej Trybunalskiej, uznawanej przez katolików za patronkę parlamentarzystów. — w: Piotrków TrybunalskiKolejny z piotrkowskich kościołów, św. Jacka i św. Doroty należał, jak można się domyślić po tytule, do zakonu dominikanów. Pierwotnie gotycki, wielokrotnie przebudowywany, z interesującymi nawarstwieniami z kolejnych epok. Warto zwrócić uwagę na ozdobione sztukateriami sklepienia i rokokowe ołtarze. — w: Piotrków TrybunalskiBernardyński kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrkowie Trybunalskim powstał dopiero w XVII w., choć sprawia wrażenie starszego. Jego najcenniejszym skarbem jest uważany za cudowny obraz Matki Bożej Piotrkowskiej. — w: Piotrków TrybunalskiNa cmentarzu przy kościele Bernardynów pochowany został, zmarły w 1827 roku, Jan Karol Samuel

11 czerwca 1846 roku w podkrakowskich Krzeszowicach urodził się Józef Huss, architekt i konserwator zabytków, którego całe życie zawodowe było związane z Warszawą. Studiował w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Charlottenburgu (dziś Berliński Uniwersytet Techniczny), a zdobywszy dyplom inżyniera, w 1866 roku osiadł w Warszawie. Zatrudnił się u Józefa Orłowskiego, wziętego architekta, twórcy wielu reprezentacyjnych gmachów i kamienic, budowniczego miejskiego. Własną praktykę otworzył w 1873 roku, tworząc, wzorem swojego mistrza, w stylistyce historycznej, głównie eklektycznej. Chociaż wiele jego dzieł, zwłaszcza śródmiejskich kamienic, zmiótł wiatr historii, to i dziś niektóre z nich możemy obejrzeć. I choć ocena wartości artystycznej tych projektów zbiegać się zapewne będzie z oceną - dziś wciąż niejednoznaczną - historyzmu jako takiego, to trzeba przyznać, że w swym obszarze Huss poruszał się bardzo sprawnie. Najlepiej chyba rozpoznawalne dzieło to neoromański kościół św. Augustyna na Nowolipkach, projektowany wraz z Edwardem Cichockim, jeden z bardzo nielicznych przykładów tego stylu w Warszawie. Każdy zna zapewne również eklektyczną kamienicę Pod Gryfami przy placu Trzech Krzyży, niedawno przywróconą do (niemal) oryginalnej formy. Zupełnie inna skalę ma pałacyk Wielopolskich przy Alejach Ujazdowskich, jeszcze niedawno ambasada Wielkiej Brytanii. Z obiektów niezachowanych warto wymienić kamienicę Hersego ze słynnym domem mody, willę Zamboniego w Alei Róż czy Dworzec Kaliski. Jako konserwator odbudowywał po pożarze pałac Królikarnię. Ciekawostką może być to, że narożne gloriety wybudowanej nieco później kamienicy Pod Gryfami są wzorowane właśnie na kopule Królikarni. Huss zmarł w Warszawie w 1904 roku. Zdjęcie za sowa.website.pl.

You don't have permission to register